Skip links

O nama

Greencons je mlada konsultantska kuća koja pruža širok spektar usluga privatnom i javnom sektoru u oblastima osnivanja i statusnih promena, razvoja poslovanja, uključujući i menadžment, konsalting, dobijanje bespovratnih sredstava i projektni menadžment, istraživanje tržišta i analizu podataka o klijentima, podršku preduzetnicima i startup-ovima.

Greencons Konsultantske uslugeEdukacijeVirtuelna kancelarija

Pružamo širok spektar usluga privatnom i javnom sektoru u oblastima:

osnivanja i statusne promene
razvoja poslovanja, uključujući i menadžment
konsaltinga
dobijanja bespovratnih sredstava
istraživanja tržišta i analizu podataka o klijentima
podrške preduzetnicima i startup-ovima

Svakom zahtevu i projektu pristupamo sa posebnom pažnjom i tražimo rešenja koja su prilagođena individualnim potrebama konkretnog klijenta i time omogućavamo da se postigne maksimalni rezultat sa postojećim resursima. Primena savremenih trendova , pre svega osnovnih principa održivog razvoja, doprinela je saradnji sa sve većim brojem zadovoljnih klijenata, od start-ap preduzeća i preduzetnika do malih i srednjih preduzeća koja predstavljaju osnov uspešnog razvoja ekonomskog sistema.

Naši konsultanti imaju značajno iskustvo i znanje u svojim oblastima i spremni su da ih prenesu i drugima na brojnim seminarima i predavanjima koje organizujemo u okviru našeg sektora obrazovanja, kao što su pravo privrednih društava, preduzetništvo, nova zakonska regulativa i dr.

Naše usluge

Konsultantske usluge

Saznajte više…

Edukacije

Saznajte više…

Virtuelna kancelarija

Saznajte više…

Velike stvari u poslu nikada ne radi jedna osoba.
Za to je potreban tim!

Kontaktirajte nas