Skip links

Greencons

Konsultantska kuća koja pruža širok spektar usluga privatnom i javnom sektoru u oblastima osnivanja i statusnih promena, razvoja poslovanja, uključujući i menadžment, konsalting, dobijanje bespovratnih sredstava i projektni menadžment, istraživanje tržišta i analizu podataka o klijentima, podršku preduzetnicima i startup-ovima.

Naše usluge

Greencons Konsultantske uslugeEdukacijeVirtuelna kancelarija

Primena savremenih trendova, pre svega osnovnih principa održivog razvoja, doprinela je saradnji sa sve većim brojem zadovoljnih klijenata, od start-ap preduzeća i preduzetnika do malih i srednjih preduzeća koja predstavljaju osnov uspešnog razvoja ekonomskog sistema.

Saznajte više

Pratite savremene trendove u poslovanju

Konsultantske usluge

Greencons nudi širok spektar usluga privatnom i javnom sektoru

Edukacija

Greencons seminari i radionice

Virtuelna kancelarija

Virtuelna kancelarija u Beogradu, bez obzira gde se u tom trenutku nalazite

Velike stvari u poslu nikada ne radi jedna osoba.
Za to je potreban tim!