Skip links

Konsultantske usluge

Javno-privatno
partnerstvo i koncesije

Saznajte više…

Strateške
usluge

Saznajte više…

Pravne
usluge

Saznajte više…

Ekonomske
i finansijske analize

Saznajte više…

Javno-privatno partnerstvo i koncesije

Javno privatno partnerstvo (JPP) predstavlja oblik dugoročne saradnje između javnog i privatnog partnera kojim se može obezbediti finansiranje, izgradnja, sanacija ili održavanje infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja. JPP omogućava da se projekat realizuje bez izlaganja javnog partnera dodatnim finansijskim opterećenjima u situaciji postojanja finansijskog deficita.

Naš ekspertski tim konsultanata pruža usluge savetovanja i podrške u vezi sa razvojem i realizacijom projekata JPP, kako javnim, tako i privatnim partnerima u svim fazama JPP projekta, od pripreme do konačne realizacije, u svim sektorima gde postoji mogućnost primene, kao što su: energetika, saobraćaj, zdravstvo, obrazovanje, otpadne vode, deponije, zaštita životne sredine i druge oblasti.

Greencons je razvio sistem u kome omogućava klijentu da na jednom mestu pronađe tim ekonomista, pravnika i drugih eksperata u zavisnosti od konkretnog projekta.

Strateške usluge

Greencons pomaže klijentima pružajući strateške usluge kroz strukturisanje strategije rasta kompanije kroz kreiranje novih ili inoviranje postojeće korporativne strategije ili optimizaciju, alokaciju kapitala, ili transakcionu strategiju.

Pronalazimo potencijalne biznise ili nekretnine čijom bi akvizicijom ili pripajanjem bila postignuta sinergija za klijenta ili omogućavamo prodaju dela ili celog biznisa svojim klijentima.

Pružamo usluge u strukturisanju transakcija, počev od M&A, JV ili druge vrste udruživanja i poslovnog povezivanja, kroz različite modele investiranja ili deinvestiranja, kao što su spin-ins, spin-off, kupovinu od strane menadžmenta (MBO), inicijalne javne ponude (IPO), preuzimanja, spajanja i druge oblike poslovne optimizacije i rasta.

Naše usluge uključuju dijagnostičku analizu i izradu due diligence, pripremu transakcionih dokumenata, kao i asistenciju u pregovorima.

Pravne usluge

Za potrebe svojih klijenata, a u saradnji sa advokatima, obezbeđujemo pružanje pravnih usluga iz različitih domena poslovanja privrednog društva.

Pružanje pravnih usluga iz sledećih domena:

osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranka, evidentiranje promena, likvidacija;
radnopravni odnosi – izrada pravilnika o radu, ugovora o radu i asistencija u postupku zapošljavanja stranaca;
pravna analiza – izrada različitih vrsta pravnih analiza u oblasti određene industrije ili pravne oblasti;
izrada nacrta ugovora u privredi u skladu sa važećom regulativom;
poresko savetovanje i zastupanje;
zastupanje u postupcima javnih nabavki i dr.

Ekonomske i finansijske analize

Greencons za potrebe pripreme različitih projekata izrađuje ekonomske i finansijske analize. U okviru izrade različitih vrsta analiza, vršimo usluge apliciranja kod državnih institucija i fondova.

Naši stručni konsultanti pružaju kompletnu podršku kod apliciranja za dodelu bespovratnih sredstava domaćih i stranih investitora.

savetovanje u vezi sa izborom odgovarajućeg programa
koordinacija svih faza postupka
izrada biznis plana
priprema projekata
konačna realizacija

Iskoristite mogućnost dodele bespovratnih sredstava iz različitih izvora, i otklonite smetnje za realizaciju svojih poslovnih ideja.

greencons-info-contact

Želite da saznate više?

Kontaktirajte nas